Suomalainen Moilo on lisännyt saksan kielen kielenharjoittelusovellus Moka Mera Linguaan.

 Helsinki, 15. tammikuuta 2021 – Helsinkiläinen Moilo on lisännyt saksan kielen kielenharjoittelusovellus Moka Mera Linguaan. Sovellus on nyt käytettävissä yhdeksällä kielellä ja tarjoaa 3–8-vuotiaille mahdollisuuden yhdistää pelaamisen, leikkimisen ja oppimisen. 

Saksan kieli lisättiin viime vuoden lopulla Saksan Helsingin-suurlähetystön ja Goethe-Institut Finnlandin rahoituksella. ”Saksan tukeminen vieraana kielenä maailmanlaajuisesti on tärkeä osa meidän kulttuurista ja koulutuksellista ulkopolitiikkaamme”, kertoo Saksan Suomen-suurlähettiläs Konrad Arz von Straussenburg. Kielitaito hyödyttää hänen mukaansa lapsia monin tavoin nykypäivän globaalissa yhteiskunnassa: ”Kielet ovat portti maailmaan, ja vieraan kielen oppiminen edustaa kansainvälistä kommunikaatiota ja yhteisymmärrystä. Se johtaa empatiaan ja ystävyyteen ja edistää taloudellisia ja poliittisia suhteita eri maiden välillä – ja kasvattaa lopulta hyvinvointia.” 

”Vieraita kieliä ei voi alkaa opetella liian aikaisin, sillä lapset oppivat kieliä nopeammin ja helpommin. Lisäksi saksaa puhumalla voi kommunikoida yli sadan miljoonan saksan puhujan kanssa – se on Euroopan unionin puhutuin äidinkieli”, sanoo Ulrike Eichstädt, Goethe-Institut Finnlandin kieliosaston johtaja. Hän on varma, että sovellus voi opettaa saksaa uudelle sukupolvelle, etenkin jos sitä käytetään päiväkodeissa ja opettajien valvonnassa kouluissa. ”Kulttuuri-instituutiona uskomme, että kieli ja kulttuuri kulkevat käsi kädessä. Vieraan kielen oppiminen lisää tietoisuutta muista maailmankatsomuksista ja voi auttaa torjumaan itsekkäitä ja nationalistisia ajatuksia”, Eichstädt jatkaa. 

Saksaa pidetään hankalana kielenä oppia. Moka Mera Linguassa voi kuitenkin nähdä samankaltaisuuksia eri kielten välillä, mikä helpottaa oppimista. Sovellus pohjautuu suomalaiseen pedagogiikkaan ja opettaa kieltä leikkisässä ympäristössä, jossa lapsi puuhaa Atlas ja Moka Mera -hahmojen kanssa. 

”Me uskomme Moilolla lujasti oppimiseen leikin kautta”, sanoo Petra Holm, toinen Moilon perustajista. ”Uuden kielen oppimisen täytyy olla hauskaa. Opettamisen tehtävä on herättää lapsen mielenkiinto niin että tämä haluaa oppia. Keskeistä suomalaisessa pedagogiikassa on myös sinnikkyyden kasvattaminen. Sillä tarkoitetaan kykyä pärjätä odottamattomissa tilanteissa ja sopeutua niihin, niin että pystyy tekemään virheitä ja yrittämään uudestaan.” 

Holmin mukaan saksan kielelle on ollut kysyntää, joten uusi lisäys on ollut erittäin tervetullut. Arz von Straussenburg on samaa mieltä: ”Saksan lisääminen Moka Mera Linguaan on loistava esimerkki Saksan ja Suomen läheisestä yhteistyöstä. Projekti perustuu yhteisiin arvoihin ja osoittaa, kuinka molemmat maat arvostavat koulutusta ja vuorovaikutusta.” 

Moka Mera Linguan voi ladata ilmaiseksi ja se on laajasti käytössä Suomessa sekä muun muassa Ruotsissa, Alankomaissa, Kolumbiassa, Vietnamissa ja Kiinassa. Sovelluksessa ei ole mainoksia, siinä ei voi tehdä sovelluksensisäisiä ostoja eikä se kerää käyttäjätietoja. Sitä on turvallista käyttää ja se noudattaa kaikkia lapsille suunnatun digitaalisen sisällön ohjeita. 

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Moilo

Petra Holm
Co-Founder
+358 408442622
petra.holm@moilo.fi

Goethe-Institut Finland

Jana Bobkova
Inforamtör
+358 44 722 2700
jana.bobkova@goethe.de

Saksan Helsingin-suurlähetystö 

Nora Fritzsche
Mediasuhteiden päällikkö
+358 50 364 6814
pr-1@hels.diplo.de