Den omtyckta språkappen Moka Mera Lingua för barn i åldern 3-8 år har uppdaterats med ett nytt språk, tyskan. Med hjälp av appen Moka Mera Lingua kan barn utforska, leka med och lära sig upp till 9 olika språk på ett pedagogiskt sätt. Tyska ambassaden och Goethe-Institut Finland i Helsingfors har finansierat den tyska språkversionen i applikationen.

– Att främja tyskan som språk är ett viktigt kulturellt och utbildningsmässigt mål i vår internationella politik, säger Konrad Arz von Straussenburg, Tysklands ambassadör i Finland. Han betonar de många fördelarna som språkkunskaper kan ge barn i en allt mer globaliserad värld.

– Språk är dörren till vår värld och att lära sig ett främmande språk står för internationell kommunikation och ömsesidig förståelse. Det leder till empati och vänskap som märkbart utvecklar våra ekonomiska och politiska relationer med andra länder i världen, något som i slutändan främjar vårt välstånd, fortsätter Arz von Straussenburg.

– Vi kan inte lära oss främmande språk tidigt nog, tillägger Ulrike Eichstädt, chef för språkavdelningen på Goethe-Institut Finland. Barn lär sig språk snabbare och enklare. Att kunna tyska, det mest talade modersmålet i den Europeiska unionen, gör det möjligt att nå de över 100 miljoner tysktalande som finns. Eichstädt är övertygad om applikationens möjligheter att lära ut tyska till en ny generation barn, i synnerhet då den används i daghem och skolor under ledning av lärare.

– Som en kulturell institution är vi av den åsikten att språk och kultur är sammanflätade. Att lära sig ett främmande språk ökar medvetenheten om världen, breddar våra perspektiv och kan bidra med att förhindra själviska och nationalistiska tankegångar, tillägger Eichstädt.

– Moka Mera Lingua har två olika animerade figurer, med olika bakgrunder, som talar olika språk. Detta handlar i grunden om diversitet och inkludering, men förstås står språkinlärningen här i fokus, säger Suzan Aledin, Moilo, som står bakom appen.

På Moilo är begreppet inlärning via lek centralt. All inlärning, också att lära sig ett nytt språk, ska vara
roligt.

– Att lära barn handlar mycket om att väcka nyfikenhet hos dem. Att bygga upp en förmåga att klara av och anpassa sig till nya situationer, att få göra misstag och lära sig att försöka på nytt utan att ge upp, är hörnstenar inom den finländska småbarnspedagogiken. Många användare har frågat efter det tyska språket, så det här är mycket välkommet, tillägger Petra Holm på Moilo.

Arz von Straussenburg delar samma uppfattning.

– Att tillägga tyskan i Moka Mera Lingua är ett utmärkt exempel på det välfungerande tysk-finska samarbetet. Det är ett projekt som grundar sig i gemensamma värderingar och visar hur bägge länder
värdesätter utbildning och utbyte, avslutar han.

Moka Mera Lingua kan laddas ner kostnadsfritt och används redan flitigt i Finland, och även i Sverige, Nederländerna, Colombia, Vietnam och Kina. Moka Mera Lingua är tänkt som en första introduktion till ett nytt språk. Applikationen har som mål att stimulera barnet till att lära sig mer. Den innehåller ingen reklam, inga köp kan göras i den, och ingen datainsamling görs. Detta betyder att den är trygg att använda och följer alla krav som finns för digitalt innehåll riktat till barn. Svenska kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, har deltagit i själva finansieringen av appen.

För ytterligare information och eventuella intervjuer, vänligen kontakta:

Moilo

Petra Holm
Co-Founder
+358 408442622
petra.holm@moilo.fi

Moilo

Suzan Aledin
Co-Founder
+358 407104838
suzan.aledin@moilo.fi

Goethe-Institut Finland

Jana Bobkova
Inforamtör
+358 44 722 2700
jana.bobkova@goethe.de

German Embassy Helsinki

Nora Fritzsche
Head of Media Relations
+358 50 364 6814
pr-1@hels.diplo.de