Makes children grow

Moka Mera är en helhet av pedagogiska, lekfulla applikationer och verktyg för barn, pedagoger och föräldrar. Vårt innehåll bygger på den finländska småbarnspedagogiken och vi samarbetar med experter och forskare för att ta fram bästa möjliga innehåll. 

Vårt mål är att ge barn möjligheter att undersöka, leka, lära sig - och därigenom växa.

Moka Mera Lingua

en applikation för språkinlärning

Moka Mera Lingua är en rolig och fantasifull applikation för små barn som vill lära sig nya språk. Det är en pedagogisk app som stöder barn i åldern 3-8 år att utforska nya språk på ett naturligt sätt – genom lek.

Läs mer

Moka Mera Emotions

en applikation i sociala och emotionella färdigheter

Moka Mera Emotions är nytt och unikt sätt att undersöka och diskutera känslor. Det är en lekfull, pedagogisk app för barn med vars hjälp de kan lära sig att identifiera och förstå sina känslor genom att använda sig av emotionella filter och känslokort.

Läs mer

Applikationerna är säkra för barn att använda och ingen internetanslutning behövs


  • Inget internet behövs

  • Ingen platsspårning

  • Ingen data samlas in

  • Inga annonser

  • Inga köp i appen