Planer för lärostunder

Är du pedagog? Använd dig av Moka Meras lärostunder i undervisningen – en plan utarbetad för pedagoger. I den finns noggranna beskrivningar hur man genomför lärostunder tillsammans med barnen i samband med apparna Moka Mera Lingua och Moka Mera Emotions. Beställ planerna!

Vad ingår i planerna för lärostunderna?

En beskrivning av ämnet, läromål, centrala element, materialbehov, nödvändiga bilagor och avslutande aktiviteter ingår i varje plan tillsammans med noggranna beskrivningar över varje steg. Planerna är utvecklade av Moka Mera i samarbete med Dr. Amanda Gummer, Good Play Guide och experter. 

Planerna finns tillgängliga på svenska, finska, engelska, tyska, norska, danska, isländska och spanska.

Planer för lärostunder; Moka Mera Lingua

För Moka Mera Lingua finns ett paket med 4 planer för lärostunder som beskriver hur du kan lära barn ett nytt språk med hjälp av appen. I varje plan ingår 3 aktiviteter, med ytterligare fördjupade uppgifter.

Läs mer

Planer för lärostunder; Moka Mera Emotions

För Moka Mera Emotions finns ett paket med 5 planer för lärostunder som beskriver hur du kan planera din undervisning med hjälp av Moka Mera Emotions. Fokus ligger på att uppmuntra och stödja barn att identifiera och reflektera över känslor och välmående genom olika aktiviteter.

Läs mer