Planer för lärostunder; Moka Mera Lingua

Det finns ett paket med 4 planer som beskriver hur du kan lära barn ett nytt språk med hjälp av appen. I varje plan ingår 3 aktiviteter, med ytterligare fördjupade uppgifter.

Planer för lärostunder; Moka Mera Lingua

För Moka Mera Lingua finns ett paket med 4 planer för lärostunder som beskriver hur du kan lära barn ett nytt språk med hjälp av appen. I varje plan ingår 3 aktiviteter, med ytterligare fördjupade uppgifter. Lärostunderna är utformade för mindre barngrupper, de tar ca 30-45 minuter och är planerade för målgruppen 3-8 år. En beskrivning av ämnet, läromål, centrala element i lärostunderna, materialbehov, nödvändiga bilagor och avslutande aktiviteter ingår i varje plan. De är utvecklade av Moka Mera i samarbete med Dr. Amanda Gummer, Good Play Guide och experter.

Bekanta dig med lärostunderna

Temat i de 4 lärostunderna är:

  • Att lära sig namnet på olika föremål
  • Att lära sig siffrorna 1-20
  • Att lära sig namnet på färger
  • Att lära sig ord och fraser på det valda språket

Bäställ planer för lärostunder!

Man kan nu beställa Moka Mera Lingua planer för lärostunder! Planerna är verktyg för lärare, för att genomföra lärostunder tillsammans med barnen med appen Moka Mera Lingua. Planerna är tillgängliga på svenska, finska, engelska, tyska, norska, danska isländska och spanska. Beställ planerna utan kostnad om du jobbar med dagvårdsverksamhet eller skola i Finland via denna länk. Om du jobbar i ett annat land än i Finland, skriv till oss och begär en offertförfrågan nedan.

Kontakta oss för att diskutera pris och beställa dina planer.

Är du verksam inom småbarnspedagogiken i Finland?

Beställ planerna för lärostunderna gratis här.

Beställ planerna