Planer för lärostunder; Moka Mera Lingua

Det finns ett paket med 4 planer som beskriver hur du kan lära barn ett nytt språk med hjälp av appen. I varje plan ingår 3 aktiviteter, med ytterligare fördjupade uppgifter.

Planer för lärostunder; Moka Mera Lingua

För Moka Mera Lingua finns ett paket med 4 planer för lärostunder som beskriver hur du kan lära barn ett nytt språk med hjälp av appen. I varje plan ingår 3 aktiviteter, med ytterligare fördjupade uppgifter. Lärostunderna är utformade för mindre barngrupper, de tar ca 30-45 minuter och är planerade för målgruppen 3-8 år. En beskrivning av ämnet, läromål, centrala element i lärostunderna, materialbehov, nödvändiga bilagor och avslutande aktiviteter ingår i varje plan. De är utvecklade av Moka Mera i samarbete med Dr. Amanda Gummer, Good Play Guide och experter.

Temat i de 4 lärostunderna är:

  • Att lära sig namnet på olika föremål
  • Att lära sig siffrorna 1-20
  • Att lära sig namnet på färger
  • Att lära sig ord och fraser på det valda språket

Är du verksam utanför Finland?

Inom kort kan du beställa planer på hur du kan genomföra lärostunder tillsammans med barnen med apparna Moka Mera Lingua och Moka Mera Emotions. Planerna kommer att finns tillgängliga på svenska, finska, engelska, tyska och spanska.

Är du verksam inom småbarnspedagogiken i Finland?

Beställ planerna för lärostunderna gratis här.

Beställ planerna