Moka Mera Emotions

en applikation i sociala och emotionella färdigheter

Moka Mera Emotions är nytt och unikt sätt att undersöka och diskutera känslor. Använd det här verktyget tillsammans med barnet, eller i en liten grupp med barn, och låt barnen uppleva det breda känsloregister de har med de emotionella filtren i appen. Hjälp barnen att uttrycka sina känslor verbalt. Lär barnen i nästa steg hur de kan handskas med överväldigande känslor och hur bemöta andra med vänlighet och empati. Det här är ett roligt sätt att undersöka känslor och appen fungerar som en utgångspunkt för meningsfulla diskussioner.

Ladda ner appen här

Appen är gratis i Finland.

Undersöka och lära sig att identifiera sina känslor

Moka Mera Emotions är en lekfull, pedagogisk app för barn, med vars hjälp de kan undersöka och lära sig att identifiera sina känslor genom att använda emotionella filter och känslokort. Appen kan användas inom småbarnspedagogiken av barn tillsammans med pedagoger, eller hemma med föräldrar, som ett verktyg att reflektera över sina känslor.

De emotionella filtren är ett bra redskap att förstärka barnets självkänsla. Filtret “glad” vänder barnets mungipor uppåt och filtret “ilska” gör att rök kommer ut ur barnets näsborrar. Filtret “sorg” har animerade tårar som tränger ut ur ögonvrårna. Upplevelsen av känslorna förstärks med hjälp av en ljudvärld som har anpassats till varje känsla. Målet med fotografierna är att lära barn identifiera, handskas med, beskriva och diskutera känslor likaväl att förstå och bemöta andras känslor, något som stärker barnets emotionella färdigheter.

Då du trycker på känsloikonerna i appen, som representerar 19 olika känslor, kommer barnets ansikte att förändras i enlighet med känslan. Ansiktet blir exempelvis ledset, förvånat, argt eller glatt.

Det finns 7 grundkänslor i appen; Glad, Förvånad, Ledsen, Arg, Äcklad, Rädd och Kärlek. Det finns ytterligare 12 känslor; Stolt, Förvånad, Ensam, Skamsen, Besviken, Svartsjuk, Uttråkad, Trött, Blyg, Orolig, Nervös, Lättad och Jag (ingen specifik känsla). Som ett tillägg finns även 19 traditionellt ritade känslokort som representerar känslorna.

Språken som finns tillgängliga i appen är; Engelska, spanska, tyska, franska, portugisiska, ryska, arabiska (levantine), kinesiska (mandarin), japanska, hindi, svenska och finska.

Vill du använda dig av Moka Mera Emotions i undervisningen?

Det finns ett paket med 5 planer för hur du kan planera din undervisning med hjälp av Moka Mera Emotions.

Läs mer

Varför använda Moka Mera Emotions?

En av de viktigaste förmågor att lära sig är att känna igen och reglera sina känslor. Barn som ges möjlighet att tala om sina känslor – på sitt eget sätt med en trygg vuxen – kommer att känna sig gladare, tryggare och mer självsäkra. Det är viktigt att barn lär sig känslornas språk: hur man kan identifiera och reglera olika känslotillstånd. Barn lär sig att förstå att känslor är normalt och att känslor är individuella. Alla delar samma känslor men upplevelsen av dem är olika.

Barn som kan identifiera, uttrycka och reglera ett brett känsloregister påverkas positivt med tanke på det allmänna välmåendet och den psykiska hälsan, som i sin tur leder till positiva attityder och beteendemönster senare i livet. En positiv utveckling stärker individen att utveckla strategier och livskompetenser som hjälper en att handla lugnt och målmedvetet i svåra situationer och motgångar.

Vi uppmuntrar barn att uttrycka sig nyanserat, genom att ge dem ett ordförråd som gör att de kan beskriva sina känslor. Det gör att de har lättare att klara av utmaningar i form av inlärning, problemlösning, knyta vänskapsband i olika sociala situationer. Genom att prata om utmaningar och hur man kan lösa dem gör att barnet lär sig olika sätt att ta sig an svårigheter. Självförtroendet blir starkare då barnet själv klarar av utmaningar. En positiv ”Jo, jag kan” -attityd växer fram.

Relevanta frågeställningar att diskutera med barnet

Det är upp till dig hur pedagogisk du vill att Moka Mera Emotions ska vara. Du kan reglera nivån med de frågor du ställer och vad ni tillsammans diskuterar.

Relevanta frågor kan handla om hur barnet upplever känslan eller reagerar på den, eller fokusera på andras känslor: Namnge känslan tillsammans med barnet.

 • Hur känns känslan inuti dig?
 • Var i kroppen känner du känslan? Hur ser du ut på bilden?
 • Varifrån kom känslan?
 • I vilken situation känner du dig så här? Varför?
 • Hur kan du bemöta känslan eller vad kan du säga till den?
 • Hur kan du lugna dig eller komma över känslan (om negativ)?
 • Vad kan du göra för att få din kompis glad/förvånad/lättad?
 • Hur kände sig din kompis?
 • Vad kan du göra för att stödja din kompis?

Ibland kan det vara lättare att närma sig känslan på ett mer abstrakt sätt. 

 • Vilken färg har känslan?
 • Hur smakar känslan?
 • Vilket ljud har känslan?
 • Hur ser känslan ut?

Stöd barnet

Händelser från barnens vardag, i synnerhet i relation till andra, är de bästa situationerna att studera. Börja med en känsla barnen kan relatera till, försök att identifiera känslan, fortsätt med att beskriva den och reflektera över den. Tala med barnen om deras känslor i olika situationer. Då barn blir bra på att känna igen känslor och beskriva dem, är det lättare att gå vidare till nästa steg: att visa empati gentemot andra. Kritisera aldrig barnet för den känsla barnet upplever. Lär barnet att alla känslor är normala. Att lära sig att hantera sina handlingar och självreglera starka känslor är nyckeln till social medvetenhet.

Barnet kanske inte känner till alla känslor som finns i appen. Genom att ge exempel, berätta historier, läsa böcker och leka med känslorna i appen kan du hjälpa barnet att namnge och identifiera nya känslor. Det här är inkörsporten för att starta en meningsfull diskussion med barnet om känslor, likaväl att förstå och hantera dem.

Vi tar vår personuppgiftspolicy på allvar!

Applikationen är säker för ditt barn att använda. Den är gratis att ladda ner, ingen data samlas in, den är reklamfri, inga köp kan göras i den och den innehåller inga externa länkar. Applikationen fungerar offline och kräver ingen uppkoppling.

Inlärning genom lek

Appen Moka Mera Emotions är utvecklad i Finland och bygger på den finländska småbarnspedagogiken. Vi har samarbetat med experter och barn för att ta fram bästa möjliga innehåll.

Vi använder oss av styrkan i att lära sig genom lek, en vetenskaplig beprövad metod som kombinerar övning med lek. Det innebär att inlärningen sker medan barnen leker och har roligt, det inlärda är enklare och lättare att minnas.

Läs mer om inlärning genom lek