Planer för lärostunder; Moka Mera Emotions

Det finns ett paket med 5 planer för hur du kan planera din undervisning med hjälp av Moka Mera Emotions. Fokus ligger på att uppmuntra och stöda barn att identifiera och reflektera över känslor och välmående genom olika aktiviteter.

Planer för lärostunder; Moka Mera Emotions

För Moka Mera Emotions finns ett paket med 5 planer för lärostunder som beskriver hur du kan planera din undervisning med hjälp av Moka Mera Emotions. Fokus ligger på att uppmuntra och stödja barn att identifiera och reflektera över känslor och välmående genom olika aktiviteter. I varje lärostund ingår 2 aktiviteter, med ytterligare fördjupade uppgifter.

Lärostunderna är utformade för mindre barngrupper, de tar ca 30-45 minuter och är planerade för målgruppen 3-8 år. En beskrivning av ämnet, läromålen, centrala element, behov av material, nödvändiga bilagor och avslutande aktiviteter ingår i varje lärostund. De är utvecklade av Moka Mera i samarbete med Dr. Amanda Gummer, Good Play Guide och experter.

Temat i de 5 lärostunderna är:

  • Introduktion till känslor
  • Att förstå känslor
  • Att hantera stora känslor
  • Att förstå andras känslor
  • Känslor och välmående

Är du verksam utanför Finland?

Inom kort kan du beställa planer på hur du kan genomföra lärostunder tillsammans med barnen med apparna Moka Mera Lingua och Moka Mera Emotions. Planerna kommer att finns tillgängliga på svenska, finska, engelska, tyska och spanska.

Är du verksam inom småbarnspedagogiken i Finland?

Om du är verksam i Finland, kan du kostnadsfritt ladda ner planerna – en guide för pedagoger för hur man genomför lärostunderna tillsammans med barnen i samband med apparna Moka Mera Lingua och Moka Mera Emotions.

Beställ planerna