Planer för lärostunder; Moka Mera Emotions

Det finns ett paket med 5 planer för hur du kan planera din undervisning med hjälp av Moka Mera Emotions. Fokus ligger på att uppmuntra och stöda barn att identifiera och reflektera över känslor och välmående genom olika aktiviteter.

Planer för lärostunder; Moka Mera Emotions

För Moka Mera Emotions finns ett paket med 5 planer för lärostunder som beskriver hur du kan planera din undervisning med hjälp av Moka Mera Emotions. Fokus ligger på att uppmuntra och stödja barn att identifiera och reflektera över känslor och välmående genom olika aktiviteter. I varje lärostund ingår 2 aktiviteter, med ytterligare fördjupade uppgifter.

Lärostunderna är utformade för mindre barngrupper, de tar ca 30-45 minuter och är planerade för målgruppen 3-8 år. En beskrivning av ämnet, läromålen, centrala element, behov av material, nödvändiga bilagor och avslutande aktiviteter ingår i varje lärostund. De är utvecklade av Moka Mera i samarbete med Dr. Amanda Gummer, Good Play Guide och experter.

Bekanta dig med lärostunderna

Temat i de 5 lärostunderna är:

  • Introduktion till känslor
  • Att förstå känslor
  • Att hantera stora känslor
  • Att förstå andras känslor
  • Känslor och välmående

Bäställ planer för lärostunder!

Man kan nu beställa Moka Mera Emotions planer för lärostunder! Planerna är verktyg för lärare, för att genomföra lärostunder tillsammans med barnen med appen Moka Mera Emotions. Planerna är tillgängliga på svenska, finska, engelska, tyska, norska, danska, isländska och spanska. Beställ planerna utan kostnad om du jobbar med dagvårdsverksamhet eller skola i Finland via denna länk. Om du jobbar i ett annat land än i Finland, skriv till oss och begär en offertförfrågan nedan.

Kontakta oss för att diskutera pris och beställa dina planer.

Är du verksam inom småbarnspedagogiken i Finland?

Om du är verksam i Finland, kan du kostnadsfritt ladda ner planerna – en guide för pedagoger för hur man genomför lärostunderna tillsammans med barnen i samband med apparna Moka Mera Lingua och Moka Mera Emotions.

Beställ planerna