Planer for leksjoner; Moka Mera Emotions

Det finnes en pakke med 5 planer for hvordan du kan planlegge undervisningen med hjelp av Moka Mera Emotions. Det fokuseres på å oppmuntre og støtte barn til å identifisere og reflektere over følelser og trivsel gjennom ulike aktiviteter.

Planer for leksjoner; Moka Mera Emotions

For Moka Mera Emotions finnes det en pakke med 5 planer for leksjoner som beskriver hvordan du kan planlegge undervisningen ved hjelp av Moka Mera Emotions. Det fokuseres på å oppmuntre og støtte barn til å identifisere og reflektere over følelser og trivsel gjennom ulike aktiviteter. Hver plan inkluderer 2 aktiviteter, med oppgaver som gir ytterligere fordypning.

Leksjonene er utformet for mindre grupper av barn, de tar ca 30-45 minutter og er planlagt for målgruppen 3-8 år. En beskrivelse av emnet, læringsmålene, sentrale elementer, behov for materiell, nødvendige vedlegg og avsluttende aktiviteter inngår i hver leksjon. De er utviklet av Moka Mera i samarbeid med Dr. Amanda Gummer, Good Play Guide og eksperter.

Temaet for de 5 leksjonene er:

  • Introduksjon til følelser
  • Å forstå følelser
  • Å håndtere store følelser
  • Å forstå andres følelser
  • Følelser og velvære

Bestill planene

Du kan bestille planer over hvordan du kan gjennomføre leksjoner med barna med appene Moka Mera Lingua og Moka Mera Emotions. Planene vil være tilgjengelige på svensk, finsk, norsk, dansk, islandsk, engelsk, tysk og spansk. Dersom du arbeider i Finland, kan du laste ned planene gratis.

Contact us to discuss pricing and order your plans.

Er du virksom innen småbarnspedagogikk i Finland?

Dersom du arbeider i Finland, kan du laste ned planene gratis – en veiledning for pedagoger om hvordan man gjennomfører leksjonene med barna i forbindelse med appene Moka Mera Lingua og Moka Mera Emotions.

Bestill planene