Velkommen til Moka Meras verden!

Moka Mera er en helhet av pedaogiske, lekne applikasjoner og verktøy for barn, pedagoger og foreldre.

Om oss

Suzan Aledin og Petra Holm har en stor lidenskap – de ønsker å inspirere barn til å lære gjennom lek. Til felles har de en omfattende bakgrunn i det finske kringkastingsselskapet YLE som produsenter og skapere av innhold for barn. Etter de lange karrierer de hadde hatt innen barnemedier ønsket de å utvide horisonten. I 2017 grunnla de Moka Mera for å svare på det økende behovet for kvalitativt pedagogisk innhold for barn.

Tre spesifikke superkrefter

Moka Mera er basert på tre bestemte superkrefter som kjennetegner selskapet og dets produkter. Når disse tre ingrediensene blandes, får du oppskriften på Moka Meras suksess.

  • Gründernes tidligere erfaring med å jobbe for og med barn i ulike sjangre og på ulike.
    plattformer er en uvurderlig ressurs.
  • Finlands unike «know-how» innen utdanning.
  • Å utnytte kraften i leken.

"Vi elsker stundene der barn blir engasjerte, nysgjerrige eller rett og slett har det gøy! Det er best om alt skjer samtidig - alle tre tingene er nemlig nødvendige for læring!"

Petra Holm, co-founder, Moka Mera

"Barnets behov er grunnlaget for alle beslutninger som tas og alle produkter som lages hos Moka Mera."

Suzan Aledin, co-founder, Moka Mera

Moka Mera er et kreativt selskap med et oppdrag om å støtte barns læring ved å skape og produsere pedagogisk innhold for barn, lærere og foreldre. Selskapet er basert i Helsinki, Finland og samarbeider med andre selskaper, institusjoner, pedagoger og utdanningsdepartementer over hele verden. Moka Mera samarbeider også med finske universiteter, eksperter og pedagoger for å utvikle best mulig innhold som støtter barn i deres utvikling.

Småbarnspedagogikken i Finland skaper miljøer der barn får lov til å være barn. Barn som deltar i småbarnspedagogikken, oppmuntres til lek, samarbeid, nysgjerrighet, samhandling, egne initiativ og personlig ansvar. Finlands utdanningssuksess er basert på likeverd, individuell og livslang læring, inkludering og bruk av teknologiske hjelpemidler som støtte. Småbarnspedagogikken i Finland legger vekt på en helhetlig utvikling, der også myke ferdigheter vektlegges, som å vise hensyn til andre. Dette i motsetning til ensidig målbare kompetanser. Moka Mera ble grunnlagt rundt disse grunnleggende verdiene og metodene.

Våre verdier

Det er ikke hvor mange ganger du faller som betyr noe, det er evnen til å reise seg som teller.

Gjør flere feil!

«Moka» er finsk slang for å gjøre feil. I Moka Meras verden er det lov å «moka». I et trygt miljø hvor barn føler seg trygge, har de mulighet til å gjøre feil, om og om igjen. Til slutt : Barn lærer ved å gjøre feil. Det er det som gjør dem til ekte superhelter!

Ikke gi opp!

Det er viktig å utvikle evnen til motstandskraft hos barn, både for at de skal takle dagens og også morgendagens utfordringer. Ved å lære grunnleggende ferdigheter og vaner kan barna løse problemer som de møter senere i livet.

Lær gjennom lek!

Å leke er viktig, fordi det gir grunnleggende forutsetninger for læring, utforskning og problemløsning. Det gir en forståelse av verden rundt deg og din egen rolle i den. Barn lærer gjennom lek.

Tenk fleksibelt!

Kognitiv fleksibilitet omfatter to ferdigheter: fleksibel tenkning og evnen til å endre perspektiver. Fleksibel tenkning hjelper barn med å komme overens med andre, med å løse problemer og med å tørre å prøve nye måter å handle på.

Sikkerhet fremfor alt!

Vi verdsetter integriteten til appene våre ved ikke å samle inn brukerdata eller bruke eksterne lenker. Det er ikke mulig å gjøre noen form for kjøp i appene.

"Lek er en superkraft! Ved å oppmuntre til lek skaper vi en atmosfære som er trygg, støttende og kreativ."

Suzan Aledin, co-founder, Moka Mera

Vårt oppdrag

Moka Meras oppgave er å inspirere og stimulere små barn ved å tilby dem innovative, morsomme og trygge produkter på ulike plattformer.

Moka Mera-innhold lar barn vokse og lære, basert på deres spesifikke behov, på et nivå som er tilpasset alderen. Moka Mera produserer også støttemateriell for pedagoger og foreldre.

Les mer

Vår metode

Moka Meras metode for utvikling:

Vis alt

Våre partnere

Embassy of the federal republic of germanygoethe institutaltagramministry of education colombiadoctor gummer good play guidedesign from finlandeducation finlandstiftelsen brita-maria-renlunds minnehallåuniversity of helsinkisvenska kulturfondenkuuasemahelsinki citynordpluslego foundationPäivikki ja Sakari Sohlbergs säätiö