Vårt oppdrag

Moka Meras oppgave er å inspirere og stimulere små barn ved å tilby dem innovative, morsomme og trygge produkter på ulike plattformer. Moka Mera-innhold lar barn vokse og lære, basert på deres spesifikke behov, på et nivå som er tilpasset alderen. Moka Mera produserer også støttemateriell for pedagoger og foreldre. Barn kan lære praktiske ferdigheter gjennom interaksjon med applikasjoner, spill og andre verktøy. Sammen med Moka Mera kan barn oppdage et fremmedspråk eller utforske en følelse. Samtidig som barna tilegner seg disse ferdighetene, lærer de andre viktige ferdigheter, som kommunikasjons- og uttrykksevner, sosiale og emosjonelle ferdigheter, empati og motstandskraft. På denne måten forbereder Moka Mera barna på fremtidige utfordringer. Moka Meras innhold fremmer følgende ferdigheter, som også er en viktig del av «Grunnleggende om planen for førskoleopplæring”, Finlands nasjonale forskrift angående småbarnspedagogikk.

  • Evnen til å tenke kreativt og kritisk, til å lære
  • Kulturell og kommunikativ kompetanse
  • Hverdagsferdigheter og å gjøre ting på selvstendig vis
  • Multiliteracy og digital kompetanse
  • Evne til å delta og påvirke, respekt, omtanke og empati

"Alle barn burde ha mulighet til å leke og oppdage. Å leke er å lære, og vi blir lykkelige av å lære nye ting!"

Petra Holm, co-founder, Moka Mera.

Tidlig barndom er det stadiet i livet da vi mennesker er aller mest nysgjerrige

Barn lærer gjennom hver nye erfaring og sosiale interaksjon. I Moka Mera ønsker vi å verne om og oppmuntre til nysgjerrighet ved å tilby opplevelser, innsikt og kunnskap samtidig som barna har det gøy.

Verktøyene vi tilbyr, er lett tilgjengelige. Inkludering og mangfold er viktig for oss og i alt vi gjør. De to hovedpersonene i appene våre, haien Atlas og det lille monsteret Moka Mera, er veldig forskjellige fra hverandre, men de er allikevel bestevenner. Den beste måten for barn å lære på er å samhandle med andre.

Våre applikasjoner oppmuntrer barn og foreldre til å ha det gøy og leke sammen. Samhandling, engasjement og utholdenhet er de beste ingrediensene for læring.