Moka Mera Lingua

Kieliä opettava sovellus lapsille

Moka Mera Lingua on hauska ja luovuuteen kannustava digitaalinen leikkikalu, jonka avulla alle kouluikäiset lapset tutustuvat uusiin kieliin. Pelaa lapsen kanssa kaksin tai tutkikaa sovellusta pienryhmässä. Innostus kielenoppimiseen syttyy leikin lomassa.

Sovelluksessa lapsen tehtävä on auttaa pelihahmoja, Atlas-haita ja Moka Mera -hirviötä niiden päivittäisissä askareissa. Lapsi kuuntelee hahmojen puhetta leikkiessään niiden kanssa. Toistakaa kuulemianne sanoja ja lauseita sekä omalla että opeteltavalla kielellä. Toisto on avain kaikkeen oppimiseen!

Moka Mera Linguan idea on tutustuttaa lapset vieraaseen kieleen leikin avulla. Värikäs pelialue, mukaansatempaavat minipelit sekä ystävälliset hahmot motivoivat lasta tutkimaan sovellusta ja oppimaan samalla uusia asioita. Moka Mera Lingua ei sisällä tekstiä, joten pelaaminen ei vaadi lukutaitoa.

Sovellus on maksuton.

Sovellus sisältää sanoja ja lauseita 13 eri kielellä. Tällä hetkellä saatavilla olevat kielet ovat: arabia (levantti), kiina (mandariini), englanti, suomi, tanska, norja, islanti, ranska, saksa, venäjä, espanja, ruotsi ja ukraina. Ota yhteyttä, jos haluat auttaa meitä laajentamaan sovelluksen kielivalikoimaa!

Pelin päähahmot Atlas-hai ja Moka Mera -hirviö puhuvat keskenään eri kieliä

Pelin kielet valitaan sovelluksen valikosta sen mukaan, mitä kieltä halutaan oppia ja mikä on lapsen oma äidinkieli.

Moka Mera Lingua sisältää arkista sanastoa ja lauseita sekä ääntämisharjoituksia. Mukana on numeroita, värejä, kodin esineitä sekä lyhyitä lauseita. Kieltä opitaan leikin lomassa, kun Atlas ja Moka Mera puhuvat pelaajalle ja pyytävät tämän apua kotinsa askareissa.

Moka Mera Linguaa voi käyttää myös opetuksessa!

Moka Mera Linguaa voi käyttää myös opetuksessa! Tarjolla on neljä oppimistuokiota 3-8-vuotiaiden lasten kieltenopetukseen. Jokainen tuokio sisältää kolme aktiviteettia sekä kotitehtäviä.

Lue lisää

Moka Mera Lingua opettaa hyödyllisiä taitoja

Paras aika uuteen kieleen tutustumiseen on tutkimusten mukaan alle viisivuotiaana. Pienet lapset käyttävät vieraiden kielten oppimiseen aivojensa osa-alueita, jotka ohjaavat tiedostamattomia toimintoja. Samoja alueita käytetään myös oman äidinkielen oppimiseen. Tämän ansiosta kielitaito karttuu lapsilla nopeasti ja sanat jäävät hyvin mieleen.

Mitä nuorempi oppija, sen paremmin uusien äänteiden jäljittely tutkitusti onnistuu, joten ääntäminen käy lapsilta usein leikiten. Ketterämpien aivojen lisäksi lapset ovat monesti aikuista motivoituneempia myös käyttämään aikaa vieraan kielen harjoitteluun eivätkä he välitä virheistäkään niin kuin vähän vanhemmat saattavat tehdä.

Kielten opettelu varhaisessa kehitysvaiheessa parantaa tutkitusti lapsen ongelmanratkaisukykyä, kriittistä ajattelua sekä keskittymiskykyä. Monikielisillä lapsilla on paremmat lähtökohdat oppia lukemista, kirjoittamista ja laskemista. Varhainen altistuminen vieraalle kielelle parantaa aivojen valmiutta oppia myös tulevaisuudessa ja avaa näin lapselle enemmän mahdollisuuksia. Moka Mera Lingua herättää tiedonhalun ja innostaa oppimaan leikin kautta.

Pelaaminen

Atlas ja Moka Mera asuvat puuhun rakennetussa talossaan, jossa on neljä huonetta. Jokainen huoneista on suunniteltu erilaisia toimintoja silmällä pitäen. Lapsi saa leikkiä talossa vapaasti mielensä mukaan, mutta välillä hahmot ohjaavat pelaajaa lempeästi huoneesta toiseen ilmaisemalla esimerkiksi nälkää tai väsymystä. Ystävällinen Moka Mera -hirviö puhuu opittavaa kieltä. Kun lapsi tarvitsee ymmärtämiseen apua, Atlas-hai auttaa lapsen omalla äidinkielellä.

Lataa nyt

Leikin voimalla oppiminen

Moka Mera Lingua on kehitetty Suomessa ja se perustuu suomalaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Olemme kehittäneet sovelluksen yhteistyössä kasvatusalan ammattilaisten ja tutkijoiden kanssa, jotta sisältö olisi mahdollisimman laadukasta.

Hyödynnämme sovelluksessamme tieteellisesti todistettua menetelmää, jossa lapsi oppii ”leikin voimalla”. Siinä oppiminen on yhdistetty leikkimiseen ja pelaamiseen. Oppiminen on näin ikään kuin leikin sivutuote ja opittavat asiat ja uudet taidot jäävät helposti mieleen leikin lomassa.

Lue lisää leikin voimalla oppimisesta englanniksi klikkaamalla alla olevaa nappia.

Lue lisää

Yksityisyytesi on meille tärkeää

Moka Mera Lingua on lapsellesi turvallinen leikkikalu. Emme kerää pelaajasta yksityisiä tietoja, eikä sovellus sisällä mainoksia, nettilinkkejä tai sovelluksen sisäisiä ostoja. Yhdessä minipeleistä tarvitaan mobiililaitteen mikrofonia, ja laite kysyy lupaa sen käyttöön. Lapsen puheen nauhoitetta ei kuitenkaan tallenneta pysyvästi. Sovellus toimii offline-tilassa, joten pelaamiseen ei tarvita internetyhteyttä.