Moka Mera Lingua

en applikation för språkinlärning

Moka Mera Lingua är en rolig och fantasifull applikation för små barn som vill bekanta sig med och lära sig nya språk. Använd appen tillsammans med ditt barn, eller i en grupp av barn. Låt barnen bli nyfikna och inspirerade av ett främmande språk.

Barnen hjälper Atlas och Moka Mera, de två mycket olika karaktärerna, i deras dagliga aktiviteter i trädkojan. Barnen lyssnar och lär sig att förstå hur de kan hjälpa karaktärerna. Upprepa orden och meningarna både på det egna och på det främmande språket. Interaktion, inlevelse och repetition stimulerar all inlärning!  

Moka Mera Lingua är en pedagogisk app som stöder barn i åldern 3-8 år att lära sig nya språk på ett naturligt sätt – genom lek. Med olika aktiviteter och roliga minispel underhåller de två figurerna barnet medan barnet utforskar de fyra rummen i trädkojan och lär sig ett nytt språk. Moka Meras värld innehåller ingen text, så ingen läskunskap krävs för att spela.

Appen är gratis.

Applikationen innehåller ord och fraser på 13 olika språk. Tillgängliga språk är: svenska, norska, danska, isländska, engelska, finska ukrainska, franska, spanska, tyska, ryska, arabiska (levantine) och kinesiska (mandarin). Kontakta oss gärna ifall du vill hjälpa oss att utvidga utbudet till ett språk som inte ännu är tillgängligt i applikationen.

I Moka Mera Lingua finns två karaktärer, hajen Atlas och det lilla Monstret Moka Mera, som talar olika språk

Språken kan fritt väljas i språkvalsmenyn beroende på vilka språk barnet vill lära sig och barnets modersmål.

Appen innehåller vardagliga ord och meningar, barnet lär sig ett grundläggande ordförråd, såsom siffror, färger, föremål och korta fraser, och att uttala orden.

Atlas och Moka Mera behöver barnets hjälp i sina dagliga behov.

Vill du använda dig av Moka Mera Lingua i undervisningen?

Det finns ett paket med 4 planer som beskriver hur du kan lära barn ett nytt språk med hjälp av appen. I varje plan ingår 3 aktiviteter, med ytterligare fördjupade uppgifter.

Läs mer

Varför spela Moka Mera Lingua?

Forskning tyder på att den bästa tidpunkten att introducera ett främmande språk är innan barnet fyller fem år. Barn i den åldern använder sig av samma delar av hjärnan för att lära sig främmande språk – de delar av hjärnan som kontrollerar det omedvetna – som då de lär sig sitt eget modersmål. Detta innebär att språkkunskaperna kan läras in snabbare, är lättare att minnas och kan återges med ett mer korrekt uttal. Ju yngre ett barn är då de lär sig ett nytt språk, desto lättare har barnet att lära sig det.

Allt tyder på att barn är mer motiverade att lära sig nya språk i jämförelse med vuxna. Barn har också tid att lära sig nya ord och fraser, deras ordförråd är begränsat. Yngre barn är inte lika rädda att göra språkliga misstag i samma utsträckning som äldre barn. Forskning visar att inlärning av ett nytt språk i tidig ålder gagnar problemlösning, stöder det kritiska tänkandet, förmågan att lyssna i kombination med att minnas och bidrar till koncentrationsförmågan. Flerspråkiga barn visar bättre resultat vad gäller att läsa, skriva och räkna. Tidig övning i främmande språk bereder hjärnan för att i framtiden lära sig ytterligare språk och öppnar upp dörren för en värld av möjligheter.

Så här spelar du

Atlas och Moka Mera bor i en ekologisk trädkoja med fyra rum. Varje rum är skapat för olika aktiviteter och uppfyller olika syften. Under lekens gång har Atlas och Moka Mera olika behov, de blir hungriga, trötta eller vill leka, vilket gör att aktiviteten sker i kojans olika rum på ett naturligt sätt. Det vänliga monstret Moka Mera pratar ett främmande språk. Då ditt barn behöver hjälp upprepar hajen Atlas allt på det egna modersmålet.

Ladda ner nu

Inlärning genom lek

Moka Mera Lingua är utvecklad i Finland och bygger på den finländska småbarnspedagogiken. Vi har samarbetat med pedagoger, forskare på Helsingfors Universitet och barn för att ta fram bästa möjliga innehåll.

Vi använder oss av styrkan i att lära sig genom lek, en vetenskaplig beprövad metod som kombinerar övning med lek. Det innebär att inlärningen sker medan barnen leker och har roligt, det inlärda är enklare och lättare att minnas.

Läs mer om inlärning genom lek

Vi tar vår personuppgiftspolicy på allvar!

Applikationen är säker för barn att använda. Den är gratis att ladda ner, ingen data samlas in, den är reklamfri, inga köp kan göras i den och den innehåller inga externa länkar. Ett av minispelen behöver tillgång till mikrofon och då ber appen om tillstånd för att använda den. Inspelningar sparas inte. Applikationen fungerar offline och kräver ingen uppkoppling.