Välkommen till Moka Meras värld!

Moka Mera är en helhet av pedagogiska, lekfulla applikationer och verktyg för barn, pedagoger och föräldrar.

Om oss

Suzan Aledin och Petra Holm har en stor passion – de vill de inspirera barn att lära sig genom lek. De delar en omfattande bakgrund på det finländska rundradiobolaget YLE som producenter och kreatörer av innehåll för barn. Efter sina långvariga karriärer inom barnmedia ville de vidga vyerna. År 2017 grundade de Moka Mera för att svara på det växande behovet av kvalitativt pedagogiskt innehåll för barn.

Tre specifika superkrafter

Moka Mera bygger på tre specifika superkrafter som präglar företaget och dess produkter. Då dessa tre ingredienser blandas får man receptet till Moka Meras framgång.

  • Grundarnas tidigare erfarenhet av att jobba för och med barn i olika genrer och på olika
    plattformar är en ovärderlig resurs.
  • Finlands unika know-how inom utbildning.
  • Att använda sig av lekens styrka.

"Vi älskar stunderna då barn blir engagerade, nyfikna eller helt enkelt har det roligt! Bäst är det om allt sker samtidigt – alla tre behövs nämligen för inlärning!"

Petra Holm, co-founder, Moka Mera

"Barnets behov ligger som grund för alla beslut som fattas och alla produkter som görs på Moka Mera."

Suzan Aledin, co-founder, Moka Mera 

 

Moka Mera är ett kreativt företag med en mission att stöda barns inlärning genom att skapa och producera pedagogiskt innehåll för barn, pedagoger och föräldrar. Företaget är baserat i Helsingfors, Finland och det samarbetar med andra företag, institutioner, pedagoger och utbildningsministerium över hela världen. Moka Mera samarbetar också med finländska universitet, experter och pedagoger för att utveckla det bästa möjliga innehåll som stöder barn i deras utveckling.

Småbarnspedagogiken i Finland skapar miljöer där barn tillåts vara barn. Barn som deltar i småbarnspedagogiken uppmuntras till lek, samarbete, nyfikenhet, interaktion, egna initiativ och eget ansvar. Finlands utbildningsframgång grundar sig på jämlikhet, på individuellt och livslångt lärande, inkludering och på användningen av teknologiska hjälpmedel som stöd. Småbarnspedagogiken i Finland lägger tonvikt på en holistisk utveckling, där även mjuka kompetenser betonas, såsom att visa hänsyn mot andra. Detta i kontrast till ensidigt mätbara kompetenser. Moka Mera grundades kring dessa grundvärderingar och metoder.

Våra värderingar

Det är inte hur många gånger du faller som är viktigt, det är förmågan att resa sig som räknas.

Gör mera misstag!

”Moka” är finsk slag för att göra misstag. I Moka Meras värld är det tillåtet att “moka”. I en trygg miljö där barn känner sig säkra, har de möjlighet att göra misstag, om och om igen. Sist och slutligen lär sig barn genom att göra misstag. Det är vad som gör dem till sanna superhjältar!

Ge inte upp!

Det är viktigt att utveckla förmågan till resiliens hos barn både för att de ska klara av dagens och även morgondagens utmaningar. Genom att lära sig grundläggande färdigheter och vanor kan barnen lösa problem som de möter senare i livet.

Lär dig genom lek!

Att leka är viktigt eftersom den ger grundläggande förutsättningar för inlärning, utforskning och problemlösning. Det ger en förståelse av omvärlden och din egen roll i den. Barn lär sig genom lek.

Tänk flexibelt!

Kognitiv flexibilitet innefattar två färdigheter: flexibelt tänkande och förmågan att byta perspektiv. Flexibelt tänkande hjälper barn att komma överens med andra, att lösa problem och att våga pröva nya handlingssätt.

Säkerhet framom allt!

Vi värdesätter integritet i våra appar genom att inte samla in användardata eller använda oss av utomstående länkar. Inga köp kan göras i apparna.

"Lek är en superkraft! Genom att uppmuntra till lek skapar vi en atmosfär som är säker, stöttande och kreativ"

Suzan Aledin, co-founder, Moka Mera

Vår mission

Moka Meras mission är att inspirera och stimulera små barn genom att erbjuda dem med innovativa, roliga och trygga produkter på diverse plattformar.

Moka Mera innehåll tillåter barn att växa och lära sig, utgående från deras specifika behov, på en nivå som är åldersanpassad. Moka Mera producerar även stödmaterial för pedagoger och föräldrar.

Läs mer

Vår metod

Moka Meras metod för utveckling:

Visa allt

Våra partners

Embassy of the federal republic of germanygoethe institutaltagramministry of education colombiadoctor gummer good play guidedesign from finlandeducation finlandstiftelsen brita-maria-renlunds minnehallåuniversity of helsinkisvenska kulturfondenkuuasemahelsinki citynordpluslego foundationPäivikki ja Sakari Sohlbergs säätiö