Vår mission

Moka Meras mission är att inspirera och stimulera små barn genom att erbjuda dem med innovativa, roliga och trygga produkter på diverse plattformar. Moka Mera innehåll tillåter barn att växa och lära sig, utgående från deras specifika behov, på en nivå som är åldersanpassad. Moka Mera producerar även stödmaterial för pedagoger och föräldrar. Barn kan lära sig praktiska kompetenser genom interaktion med applikationer, spel och andra verktyg. Tillsammans med Moka Mera kan barn upptäcka ett främmande språk eller utforska en känsla. Samtidigt som barn tar till sig dessa färdigheter lär de sig andra viktiga kompetenser, så som kommunikations- och uttrycksförmåga, sociala och emotionella färdigheter, empati och resiliens. På detta sätt förbereder Moka Mera barn för framtida utmaningar. Moka Meras innehåll befrämjar följande färdigheter, som även utgör en viktig del av “Grunderna för planen för småbarnspedagogik”, Finlands nationella föreskrift angående småbarnspedagogiken.

  • Förmågan till kreativt och kritiskt tänkande, att lära sig
  • Kulturell och kommunikativ kompetens
  • Vardagskompetens och självständigt utföra saker
  • Multilitteracitet och digital kompetens
  • Förmåga att delta och påverka, respekt, hänsyn och empati

"Alla barn borde ha möjligheten att leka och upptäcka. Att leka är att lära sig och vi blir lyckliga av att lära oss nya saker!" 

Petra Holm, co-founder, Moka Mera. 

Den tidiga barndomen är det skede i livet då vi människor är som allra mest nyfikna

Barn lär sig genom varje ny erfarenhet och social interaktion. På Moka Mera vill vi värna och uppmuntra nyfikenhet genom att erbjuda erfarenheter, insikter och kunskap samtidigt som barnen har roligt.

Verktygen vi ger är lättillgängliga. Inklusivitet och diversitet är viktiga för oss och i allt vi gör. De två huvudkaraktärerna i våra appar, hajen Atlas och det lilla monstret Moka Mera, är väldigt olika varandra, men de är ändå bästa vänner. Det bästa sättet för inlärning för barn är interaktion med andra.

Våra applikationer uppmuntrar barn och föräldrar att ha roligt och spela tillsammans. Interaktion, engagemang och ihärdighet är de bästa ingredienserna för inlärning.