Vores mission

Moka Meras mission er at inspirere og stimulere små børn ved at tilbyde dem innovative, sjove og sikre produkter på forskellige platforme. Indholdet i Moka Mera giver børn mulighed for at vokse og lære på et alderssvarende niveau, baseret på deres specifikke behov. Moka Mera producerer også hjælpematerialer til pædagoger og forældre. Børn kan lære praktiske færdigheder gennem interaktion med applikationer, spil og andre værktøjer. Sammen med Moka Mera kan børn stifte bekendtskab med et fremmedsprog eller udforske en følelse. Samtidig med at børn tilegner sig disse færdigheder, lærer de andre vigtige færdigheder, såsom evnen til at kommunikere og udtrykke sig, sociale og emotionelle færdigheder, empati og resiliens. På den måde forbereder Moka Mera børn på fremtidens udfordringer. Moka Meras indhold fremmer følgende færdigheder, som også udgør en vigtig del af “Grundlaget for planen for småbørnspædagogik”, Finlands nationale lovgivning for småbørnspædagogikken.

  • Evnen til at tænke kreativt og kritisk, at lære
  • Kulturel og kommunikativ kompetence
  • Hverdagsfærdigheder og evnen til selvstændigt at udføre ting
  • Multilitteracitet og digital kompetence
  • Evnen til at deltage og påvirke, respekt, hensyn og empati

”Alle børn skal have mulighed for at lege og udforske. At lege er at lære, og vi bliver glade af at lære nye ting."

Petra Holm, medstifter, Moka Mera

Den tidlige barndom er den fase i livet, hvor vi mennesker er allermest nysgerrige

Børn lærer i forbindelse med hver ny oplevelse og hver social interaktion. Hos Moka Mera ønsker vi at værne om og tilskynde nysgerrigheden ved at tilbyde oplevelser, indsigt og viden, mens børnene har det sjovt.

De værktøjer, vi leverer, er let tilgængelige. Inklusivitet og mangfoldighed er vigtigt for os og i alt, hvad vi gør. De to figurer i vores apps, hajen Atlas og det lille monster Moka Mera, er meget forskellige fra hinanden, men de er alligevel bedste venner. Den bedste måde børn kan lære på er ved at interagere med andre.

Vores applikationer tilskynder børn og forældre til at have det sjovt og lege sammen. Interaktion, engagement og vedholdenhed er de bedste ingredienser, når det drejer sig om indlæring.