Tavoitteemme

Moka Meran tavoite on innostaa ja kannustaa alle kouluikäisten lasten luovuutta ja opinhalua tarjoamalla heille hauskaa ja turvallista tekemistä eri alustoilla.

Kaikki Moka Meran sovellukset tukevat kasvua ja oppimista lasten ikätasolle sopivalla tavalla. Moka Mera tarjoaa opetuksen tueksi materiaaleja myös kasvatusalan ammattilaisille ja vanhemmille.

Lapset oppivat käytännön taitoja leikkimällä interaktiivisten sovellusten ja digitaalisten pelien avulla. Moka Meran kanssa lapset voivat muun muassa tutustua uuteen kieleen tai tutkia tunteiden kirjoa.

Kieli- tai tunnetaitosovelluksella leikkiessä ja taitojen karttuessa lapset oppivat samalla myös muita tärkeitä asioita kuten viestintää, itseilmaisua, sosiaalisia taitoja, empatiaa ja joustavuutta. Moka Mera on apuna kartuttamassa kykyjä, joita tulevaisuuden haasteissa tarvitaan.

Moka Meran sisältö on kehitetty tukemaan suomalaisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteita.

  • Ajattelu ja oppiminen
  • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
  • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
  • Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
  • Osallistuminen ja vaikuttaminen

"Jokaisella lapsella pitää olla mahdollisuus leikkiä ja tutkia maailmaa. Leikki on oppimista, ja uuden oppiminen tekee meistä onnellisia!" 

Petra Holm, Moka Meran perustaja. 

Uteliaisuus ei ole milloinkaan niin tärkeää kuin lapsuudessa

Lapset ovat luonnostaan uteliaita, koska he oppivat kaiken aikaa kokiessaan uusia asioita ja kohdatessaan muita ihmisiä.

Me Moka Meralla haluamme rohkaista lasten luontaista uteliaisuutta tarjoamalla heille uusia kokemuksia ja tietoja samalla, kun he pitävät hauskaa. Kehittämämme sovellukset ovat sellaisia, että lapset osaavat helposti käyttää niitä itse. Haluamme myös kaikessa tekemässämme korostaa osallisuutta ja monimuotoisuutta. Tästä syystä sovellusten kaksi päähahmoa, Atlas-hai ja Moka Mera -hirviö ovat keskenään hyvin erilaiset – ja silti parhaat kaverit.

Oppiminen sujuu parhaiten vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Sovelluksemme rohkaisevatkin lapsia ja aikuisia leikkimään ja pitämään hauskaa yhdessä. Vuorovaikutus, sitoutuminen ja joustavuus ovat oppimisen parhaita ainesosia.