Moka Mera Emotions

Tunnetaitoja opettava sovellus lapsille

Moka Mera Emotions on hauska ja luovuuteen kannustava digitaalinen leikkikalu, jonka avulla alle kouluikäiset lapset voivat harjoitella tunnetaitoja. Käytä sovellusta lapsen kanssa kaksin tai ota mukaan useampi leikkijä. Anna lapsen tunnistaa tunteita ja tutkia niiden vaihtelua tunnefiltterien avulla. Auta lasta sanallistamaan tunteitaan. Opeta häntä käsittelemään suuria tunteita ja kohtelemaan muita ystävällisesti ja empaattisesti. Sovellus on hauska tapa tutkia tunteiden kirjoa. Se toimii hyvänä pohjana lapsentasoisille keskusteluille tunteista.

Lataa sovellus

Sovellus on maksuton Suomessa.

Sovellus, jonka avulla lapset oppivat tunnetaitoja

Moka Mera Emotions on leikkisä ja opettavainen sovellus, jonka avulla lapset oppivat tunnetaitoja. Sovelluksesta löytyviä tunnefilttereitä ja tunnetaitokortteja voi käyttää sekä varhaiskasvatuksessa että kotona vanhemman kanssa. Sovellus toimii työkaluna erilaisten tunteiden tunnistamiseen ja niistä keskustelemiseen.

Tunnetaitojen kehittäminen auttaa vahvistamaan lapsen itsetuntoa. Sovelluksen tarkoitus on opettaa lapsille, kuinka tunteita tunnistetaan, hallitaan ja ilmaistaan. Tunteista keskusteleminen auttaa ymmärtämään myös toisten tunteita.

Napauttamalla vuorotellen sovelluksen hymiönappuloita, pääsee tarkastelemaan 19 eri tunnetilaa. Tunnefiltteri muuttaa lapsen kasvot kuvastamaan kutakin tunnetta. Kasvoja voi tarkastella tunnefiltterin läpi esimerkiksi surullisena, yllättyneenä, vihaisena tai iloisena. Tunnefiltteri “ilo” esimerkiksi kääntää lapsen suunpielet hymyyn. “Viha” taas saa savun syöksymään sieraimista, ja “suru” tuo filtterin avulla kyyneleet silmiin. Tunteiden kokemista vahvistetaan tunnefiltterien lisäksi sovelluksen äänimaailman avulla.

Filttereiden lisäksi sovellus sisältää piirretyt kuvakortit, joissa suloinen Moka Mera -hirviö esittää kaikki samat 19 tunnetilaa, jotka löytyvät filttereistäkin. Joillekin lapsille tunteisiin tutustuminen voi olla helpompi aloittaa omien kasvokuvien tutkimisen sijaan kuvakorteista.

Sovelluksen kielivaihtoehdot ovat englanti, espanja, saksa, ranska, portugali, venäjä, arabia, kiina (mandariini), japani, hindi, ruotsi ja suomi.

Moka Mera Emotionsia voi käyttää opetuksessa

Moka Mera Emotionsia voi käyttää opetuksessa. Tarjolla on viisi oppimistuokiota, joiden avulla lapsia voi kannustaa tunnistamaan eri tunnetiloja sekä keskustelemaan tunteista ja hyvinvoinnista.

Tutustu

Mera Emotions opettaa hyödyllisiä taitoja

Tunnetaidot ovat tärkeitä ja niiden opettelu kannattaa. Kun turvallinen aikuinen auttaa lasta sanoittamaan tunteitaan, lapsen itseluottamus ja onnellisuus lisääntyvät. Lasta kannattaa opettaa erittelemään omia tunnetilojaan ja ymmärtämään, että kaikenlaiset tunteet ovat sallittuja. Jokaisella meillä on omat tunteemme ja koemme ne eri tavoin.

Tunteiden tunnistaminen, ilmaiseminen ja hallitseminen ovat oleellisia taitoja hyvinvoinnin ja mielenterveyden ylläpidon kannalta. Lapsena opitut tunnetaidot tukevat positiivista ajattelua ja käyttäytymistä myöhemminkin elämässä. Hankalista tilanteista ja vastoinkäymisistä selviytyy helpommin, kun hallussa on oikeat työkalut.

Tunnetaidot auttavat lasta ilmaisemaan itseään selkeämmin, kohtaamaan haasteet tyynemmin ja keskittymään oppimiseen. Sosiaaliset tilanteet ja ystävyyssuhteiden luominen ovat luonnollisesti myös helpompia tunnetaitoja hallitsevalle. Haasteista ja niiden voittamisesta puhuminen auttaa lasta keksimään erilaisia tapoja ratkaista kinkkiset tilanteet. Kun lapsi osaa itse ratkaista ongelmatilanteita, myös itseluottamus kasvaa ja tulee tunne, että ”osaan itse!”.

Keskustele kysymyksien avulla

On aikuisesta kiinni, kuinka opettavainen Moka Mera Emotions lapselle on. Kyselemällä ja keskustelemalla lapsen kanssa, leikistä tulee hauskanpidon lisäksi oppimiskokemus. Lapselle esitetyt kysymykset voivat koskea tunteita, lapsen omia huomioita tai keskittyä muiden kokemiin tunteisiin. Nimetkää ensin tunne yhdessä.

 • Miltä tunne tuntuu?
 • Missä kohtaa kehoa tunnet tunteen?
 • Miltä näytät tässä kuvassa?
 • Mistä tunne sai alkunsa?
 • Missä tilanteessa tunnet tätä tunnetta? Miksi?
 • Kuinka voi vastata tunteeseen tai mitä sanoisit sille?
 • Kuinka voit rauhoittua, jos ikävä tunne tuntuu liian suurelta?
 • Kuinka voit saada ystäväsi tuntemaan itsensä iloiseksi/yllättyneeksi/helpottuneeksi?
 • Miltä ystävästäsi tuntui? Miksi?
 • Kuinka voit tukea ystävääsi?

Toisinaan tunnetilaa voi olla helpompi tavoitella abstraktimmalla tavalla.

 • Mitä värejä tunteessa on?
 • Miltä tunne maistuu?
 • Miltä se kuulostaa?
 • Miltä tunne näyttää?

Tue lasta

Arkiset tilanteet, esimerkiksi kohtaamiset lapsen ystävien kanssa, ovat parhaita paikkoja ottaa tunteet puheeksi. Aloita lapselle tutuista tunteista ja yritä kuvailla niitä mahdollisimman tarkasti.

Keskustelkaa eri tilanteiden synnyttämistä tunnetiloista. Kun lapsesta tulee hyvä tunnistamaan ja kuvailemaan tunteitaan, on helpompaa edetä seuraavaan vaiheeseen eli osoittamaan empatiaa muita kohtaan. Tämä on hyvin tärkeä taito elämässä.

Älä koskaan tuomitse lapsen kokemia tunteita, vaan kerro, että kaikki tunteet ovat sallittuja. Tunteiden säätely ja käytöksen hallinta ovat oleellisia asioita eteen tulevissa sosiaalisissa tilanteissa.

Yksityisyytesi on meille tärkeää

Sovellus on lapsellesi turvallinen leikkikalu. Emme kerää pelaajasta yksityistä tietoa eikä sovellus sisällä mainoksia, nettilinkkejä tai sovelluksen sisäisiä ostoja. Sovellus toimii offline-tilassa ilman internetyhteyttä.

Leikin voimalla oppiminen

Moka Mera Lingua on kehitetty Suomessa ja se perustuu suomalaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Olemme kehittäneet sovelluksen yhteistyössä kasvatusalan ammattilaisten ja tutkijoiden kanssa, jotta sisältö olisi mahdollisimman laadukasta.

Hyödynnämme sovelluksessamme tieteellisesti todistettua menetelmää, jossa lapsi oppii ”leikin voimalla”. Siinä oppiminen on yhdistetty leikkimiseen ja pelaamiseen. Oppiminen on näin ikään kuin leikin sivutuote ja opittavat asiat ja uudet taidot jäävät helposti mieleen leikin lomassa.

Lue lisää (ulkoinen linkki)