Moka Mera Emotions

en applikation til udvikling af sociale og emotionelle færdigheder

Moka Mera Emotions er en ny og unik måde at undersøge og tale om følelser på. Brug dette værktøj sammen med dit barn eller i en lille gruppe med børn, og lad børnene opleve det store følelsesregister, de har, ved hjælp af emotionelle filtre i appen. Hjælp børnene med at udtrykke deres følelser verbalt. Lær derefter børnene at håndtere overvældende følelser og at behandle andre med venlighed og empati. Dette er en sjov måde at udforske følelser på, og appen fungerer som udgangspunkt for meningsfulde samtaler.

Download appen her

Undersøg og lær at identificere følelser

Moka Mera Emotions er en sjov, pædagogisk app til børn, som gør det muligt for dem at undersøge og lære at identificere deres følelser ved brug af emotionelle filtre og følelseskort. Inden for småbørnspædagogikken kan appen bruges af børn sammen med pædagoger, eller derhjemme i fællesskab med deres forældre, som et redskab til at reflektere over deres følelser.

De emotionelle filtre er et godt redskab til at styrke barnets selvværd. Filteret “glæde” vender barnets mundvige opad, og filteret “vrede” får røg til at komme ud af barnets næsebor. Filteret “tristhed” har animerede tårer, der triller fra øjenkrogene. Oplevelsen af følelserne forstærkes ved hjælp af et lydbillede, der er tilpasset hver enkelt følelse. Formålet med billederne er at lære børn at identificere, håndtere, beskrive og tale om følelser samt at forstå og reagere på andres følelser, hvilket er noget, der styrker barnets emotionelle færdigheder.

Når du trykker på følelsesikonerne i appen, som repræsenterer 19 forskellige følelser, vil barnets ansigt ændre sig i overensstemmelse med følelserne. Ansigtet bliver f.eks. ked af det, overrasket, vredt eller glad.

Der er 7 grundlæggende følelser i appen: glæde, overraskelse, tristhed, vrede, væmmelse, frygt og kærlighed. Dertil kommer yderligere 12 følelser: stolthed, nysgerrighed, ensomhed, flovhed, skuffelse, jalousi, kedsomhed, træthed, generthed, bekymring, nervøsitet, lettelse og jeg (ingen specifik følelse). Appen indeholder også 19 følelseskort, som er tegnet på traditionel vis og repræsenterer følelserne.

De tilgængelige sprog i appen er: engelsk, spansk, tysk, fransk, portugisisk, russisk, arabisk (levantisk), kinesisk (mandarin), japansk, hindi, svensk, og finsk.

Vil du bruge Moka Mera Emotions i din undervisning?

Der kan fås en pakke med 5 lektionsplaner for, hvordan du kan planlægge din undervisning ved hjælp af Moka Mera Emotions.

Læs mere

Hvorfor bruge Moka Mera Emotions?

En af de vigtigste færdigheder, man skal lære, er at genkende og regulere sine følelser. Børn, som får mulighed for at tale om deres følelser – på deres egen måde og sammen med en voksen, de er tryg ved – vil føle sig gladere, mere trygge og mere selvsikre. Det er vigtigt for børn at lære følelsernes sprog: Hvordan man identificerer og regulerer forskellige følelsesmæssige tilstande. Børn lærer at forstå, at følelser er normale, og at følelser er individuelle. Alle deler de samme følelser, men oplevelsen af dem er forskellig.

Børn, der kan identificere, udtrykke og regulere en lang række følelser, påvirkes positivt, hvad angår generelt velvære og mental sundhed, hvilket fører til positive holdninger og adfærdsmønstre senere i livet. En positiv udvikling styrker den enkelte i at udvikle strategier og livskompetencer, som hjælper til med at reagere roligt og målrettet i svære situationer og modgang.

Vi opmuntrer børnene til at udtrykke sig på en nuanceret måde ved at give dem et ordforråd, der gør det muligt for dem at beskrive deres følelser. Det gør det nemmere for dem at klare udfordringer i form af indlæring, problemløsning og etablere venskaber i forskellige sociale situationer. Ved at tale om udfordringer, og hvordan man løser dem, lærer barnet forskellige måder at håndtere vanskeligheder på. Selvtilliden bliver styrket, når barnet selv er i stand til at klare udfordringer. Den positive holdning “Ja, jeg kan” indfinder sig.

Relevante spørgsmål, som du bør tale med barnet om

Det er op til dig, hvor pædagogisk du ønsker, at Moka Mera Emotions skal være. Du kan regulere niveauet med de spørgsmål, du stiller, og hvad I samtaler om.

Relevante spørgsmål kan handle om, hvordan barnet oplever følelsen eller reagerer på den, eller have fokus på andres følelser: Sæt navn på følelsen i fællesskab med barnet.

 • Hvordan føles følelsen indeni dig?
 • Hvor i kroppen mærker du følelsen?
 • Hvordan ser du ud på billedet?
 • Hvor kom følelsen fra?
 • I hvilken situation har du denne følelse? Hvorfor?
 • Hvordan kan du reagere på følelsen, eller hvad kan du sige til den?
 • Hvordan kan du falde til ro eller komme dig over følelsen (hvis negativ)?
 • Hvad kan du gøre for at gøre din ven glad/overrasket/lettet?
 • Hvordan havde din ven det?
 • Hvad kan du gøre for at støtte din ven?

Nogle gange kan det være nemmere at nærme sig følelsen på en mere abstrakt måde.

 • Hvilken farve har følelsen?
 • Hvordan smager følelsen?
 • Hvilken lyd har følelsen?
 • Hvordan ser følelsen ud?

Hjælp barnet

Begivenheder fra børns hverdag, især i forhold til andre, er de bedste situationer at se nærmere på. Begynd med en følelse, som børnene kan relatere til, prøv at identificere følelsen, beskriv den og reflektér over den. Tal med børnene om deres følelser i forskellige situationer. Efterhånden som børn bliver gode til at genkende følelser og beskrive dem, er det nemmere at komme videre til næste trin: at vise empati over for andre. Kritisér aldrig barnet for den følelse, som barnet oplever. Lær dit barn, at alle følelser er normale. At lære at håndtere sine handlinger og selv kunne regulere stærke følelser er nøglen til social bevidsthed.

Barnet kender måske ikke alle følelserne i appen. Ved at give eksempler, fortælle historier, læse bøger og lege med følelserne i appen kan du hjælpe barnet med at sætte navn på og identificere nye følelser. Dette er indgangsvinklen til at indlede en meningsfuld samtale med barnet om følelser samt til at forstå og håndtere dem.

Vi prioriterer vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger højt

Applikationen er sikker for dit barn at bruge. Den er gratis at downloade, der indsamles ingen data, den indeholder ingen reklamer, der kan ikke foretages køb i den, og den indeholder ingen eksterne links. Applikationen fungerer offline og kræver ingen internetforbindelse.

Indlæring gennem leg

Appen Moka Mera Emotions er udviklet i Finland og er baseret på finsk småbørnspædagogik. Vi har samarbejdet med eksperter og børn med henblik på at levere det bedst mulige indhold.

Vi benytter os af fordelene ved at lære gennem leg, en videnskabeligt bevist metode, der kombinerer øvelse med leg. Det indebærer, at indlæringen foregår, mens børnene leger og har det sjovt. Derved er det lærte mere simpelt og nemmere at huske.

Læs mere om indlæring gennem leg