Moka Meras metod för utveckling

Identifiera behov

 • Identifiera ett samhälleligt behov.
 • Fokusera på behov hos barn, pedagoger och vårdnadshavare.
 • Inverkan på småbarnspedagogiken.
 • Svara på frågan VARFÖR?

Empatisera

 • Förstå målguppen.
 • Samla information genom intervjuer.
 • Förstå behoven och hur de kan bemötas.

Samla idéer

 • Samla och dela råa idéer.
 • Varför inte? -attityd. Alla idéer lika värdefulla.
 • Svara på frågan VAD?
 • Utvärdera idéer

Definiera

 • Utmaningar, angreppssätt, målsättningar.
 • Definiera målgrupppen och dess specifika behov.
 • Identifiera läromål.
 • Analysera externt liknande innehåll.

Skapa

 • Evaluera de bästa idéerna.
 • Välj den bästa idén som kan nå målsättningarna.
 • Svara på frågan HUR?
 • Metoder och utvärdering.

Prototyp

 • Feedback från målgrupp
 • Samla information från experter.
 • Utveckla resultaten.

Produktion

 • Produktion
 • Kommunikation med målgruppen.
 • Justering av produkten

Lansering

 • Information och marknadsföring
 • Feedback från användare
 • Analysera data
 • Pedagogiskt material för användare och stöd för lärare
 • Återkoppling till forskning

Vill du använda dig av Moka Mera appar i undervisningen?

Använda dig av Moka Mera planer i undervisningen! Om du är verksam i Finland, kan du kostnadsfritt ladda ner planerna – en guide för pedagoger för hur man genomför lärostunderna tillsammans med barnen i samband med apparna Moka Mera Lingua och Moka Mera Emotions.

Läs mer