Metodimme Moka Mera -tuotteiden kehittämisessä

Tarve

 • Yhteiskunnallisen tarpeen tunnistaminen
 • Keskittyminen opettajien, lasten ja huoltajien tarpeisiin
 • Vaikuttaminen varhaiskasvatukseen
 • Vastaus kysymykseen MIKSI?

Tuntemus

 • Tietojen kerääminen haastattelujen avulla
 • Kohdeyleisön tunteminen
 • Pyrkimys ymmärtää, kuinka vastata tarpeisiin

Ideointi

 • Ideoiden vapaa jakaminen, miksi ei -asenne, kaikki ideat ovat arvokkaita
 • Vastaus kysymykseen MITÄ?
 • Ideoiden arvioiminen

Määrittely

 • Haasteet, lähestymistavat, tavoitteet
 • Kohderyhmän ja sen erityistarpeiden määritteleminen
 • Oppimistavoitteiden tunnistaminen
 • Sisällön analysointi

Luominen

 • Parhaiden ideoiden arvioiminen
 • Tavoitteiden kannalta olennaisten ideoiden valitseminen
 • Vastaus kysymykseen MITEN?
 • Menetelmät ja arviointi

Prototyyppi

 • Kohderyhmän palaute
 • Tietojen kerääminen asiantuntijoilta
 • Tulosten kehittäminen

Tuotanto

 • Tuotanto
 • Viestintä kohderyhmän kanssa
 • Tuotteen hienosäätö

Lanseeraus

 • Tiedotus ja markkinointi
 • Käyttäjäpalaute
 • Datan analysointi
 • Oppimateriaali käyttäjille, tuki opettajille
 • Tutkimustulosten uudelleentarkastelu
 • Tuotteen arvioiminen

Oletko kasvatusalan ammattilainen?

Hyödynnä Moka Meraa opetuksessa! Tilaa meiltä valmiiksi suunnitellut oppimistuokiot, jotka opastavat käyttämään Moka Mera Lingua- ja Moka Mera Emotions -sovelluksia opetuksessa yhdessä lasten kanssa.

Lue lisää