Vår metode

Identifisere behov

 • Identifisere et samfunnsbehov.
 • Fokuser på behovene til barn, pedagoger og foresatte.
 • Innvirkning på småbarnspedagogikken.
 • Svar på spørsmålet HVORFOR?

Empatisere

 • Forstå målgruppen.
 • Samle informasjon gjennom intervjuer.
 • Forstå behovene og hvordan de kan dekkes.

Samle ideer

 • Samle og dele ubearbeidede ideer.
 • Hvorfor ikke? –holdning. Alle ideer like verdifulle.
 • Svar på spørsmålet HVA?
 • Evaluer ideer

Definer

 • Utfordringer, tilnærminger, målsetninger.
 • Definer målgruppen og dens spesifikke behov.
 • Identifiser læringsmål.
 • Analyser eksternt innhold som likner.

Skap

 • Evaluer de beste ideene.
 • Velg den beste ideen som kan nå målsetningene.
 • Svar på spørsmålet HVORDAN?
 • Metoder og evaluering.

Prototype

 • Tilbakemeldinger fra målgruppen
 • Samle informasjon fra eksperter.
 • Utvikle resultatene.

Produksjon

 • Produksjon
 • Kommunikation med målgruppen.
 • Justering av produktene

Lansering

 • Informasjon og markedsføring
 • Tilbakemeldinger fra brukere
 • Analyser data
 • Pedagogisk materiell for brukere og støtte til lærere
 • Tilbakemelding til forskning

Vil du bruke Moka Mera-apper i undervisningen?

Bruk Moka Mera-planer i undervisningen! Dersom du arbeider i Finland, kan du laste ned planene gratis – en veiledning for pedagoger om hvordan man gjennomfører leksjonene med barna i forbindelse med appene Moka Mera Lingua og Moka Mera Emotions.

Les mer