Beställ planerna

Om du är verksam i Finland, kan du kostnadsfritt ladda ner planerna – en guide för pedagoger för hur man genomför lärostunderna tillsammans med barnen i samband med apparna Moka Mera Lingua och Moka Mera Emotions.

Beställ här

Beställ materialet här! Då du har beställt dem får du ett email med planerna för lärostunderna som en .pdf bilaga.