Planer for leksjoner; Moka Mera Lingua

Det finnes en pakke med 4 planer som beskriver hvordan du kan lære barn et nytt språk ved hjelp av appen. Hver plan inkluderer 3 aktiviteter, med oppgaver som gir ytterligere fordypning.

Planer for leksjoner; Moka Mera Lingua

For Moka Mera Lingua finnes det en pakke med 4 opplegg for leksjoner som beskriver hvordan du kan lære barn et nytt språk ved hjelp av appen. Hver plan inkluderer 3 aktiviteter, med oppgaver som gir ytterligere fordypning. Leksjonene er utformet for mindre grupper av barn, de tar ca 30-45 minutter og er planlagt for målgruppen 3-8 år. En beskrivelse av emnet, læringsmål, sentrale elementer i leksjonene, materialbehov, nødvendige vedlegg og avsluttende aktiviteter er med i hver plan. De er utviklet av Moka Mera i samarbeid med Dr. Amanda Gummer, Good Play Guide og eksperter.

Temaet for de 4 leksjonene er:

  • Å lære navnet på forskjellige gjentander
  • Å lære tallene 1-20
  • Å lære navnet på farger
  • Å lære ord og fraser på det valgte språket

Bestill planene

Du kan bestille planer over hvordan du kan gjennomføre leksjoner med barna med appene Moka Mera Lingua og Moka Mera Emotions. Planene vil være tilgjengelige på svensk, finsk, norsk, dansk, islandsk, engelsk, tysk og spansk.

Contact us to discuss pricing and order your plans.

Er du aktiv innen småbarnspedagogikk i Finland?

Bestill planene for leksjonene gratis her.

Bestill planene