EMBARGO Tisdag 25.2 2020 kl. 00.00

Moka Mera Lingua är en pedagogisk, lekfull språkapplikation för barn i åldern 3-7 år, som är gratis för alla att ladda ner. Barn som använder appen kan lära sig 8 nya språk på ett naturligt sätt, samtidigt som de leker med de sympatiska karaktärerna och spelar de olika minispelen. Språken som finns tillgängliga är svenska, finska, engelska, spanska, franska, ryska, arabiska (levantine) och kinesiska (mandarin).

Applikationen är barnsäker, vilket betyder att ingen data samlas in, den är reklamfri och inga köp kan göras i den. Den bygger på den finländska småbarnspedagogiken och Moilo, som utvecklat appen, har samarbetat med pedagoger, forskare på Helsingfors Universitet och barn för att ta fram bästa möjliga innehåll.

Moka Mera Lingua har två karaktärer, hajen Atlas och det lilla Monstret Moka Mera, som talar olika språk. Språken kan fritt väljas i språkvalsmenyn utgående från det språk barnet vill lära sig och barnets modersmål. Språken kan kombineras på alla tänkbara sätt. Barnet lär sig vardagliga ord, meningar, intonation och uttal. Appen innehåller 920 olika ord och meningar. Innehållet i appen har ingen text, barnet behöver inte kunna läsa. Pedagogiken bygger på “learning through play” (inlärning genom lek), som kombinerar övning och lek för att barn lätt ska lära sig. Moka Mera Lingua har ingen början eller slut. Barn kan leka och utforska innehållet i vilken ordning som helst, något som överensstämmer med hur småbarn interagerar digitalt. Moka Mera Lingua är ett roligt och kreativt sätt att lära sig nya språk.

Forskning visar att ett tidigt andraspråk främjar problemlösning, kritiskt tänkande, förmåga att lyssna i kombination med ett bättre minne och ökad koncentration. Barn som tidigt lär sig ett andraspråk visar även tecken på större kreativitet, mental flexibilitet och bättre kunskaper i att skriva, läsa och räkna.

Moilo har producerat appen med stöd av Svenska kulturfondens Hallå projekt och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr. Den finns att ladda ner under namnet Moka Mera Lingua på AppStore och Google Play.

Appen ges ut den 25.2 2020

För mer information, kontakta

Suzan Aledin, Co-founder suzan.aledin@ moilo.fi Tfn: +358407104838
Petra Holm, Co-founder petra.holm@ moilo.fi Tfn: +358408442622