Helsinki, 09.04.2022

Helsinki-baseret Moilo, der er specialiseret i pædagogisk indhold til børn, relancerer sprogindlæringsapplikationen Moka Mera Lingua med yderligere tre sprog – dansk, islandsk og norsk. Applikationen er nu tilgængelig på tolv sprog. Applikationen giver 3-8-årige muligheden for at kombinere spil og læring på en sjov og pædagogisk måde ved at spille med to animerede figurer. Atlas, hajen, og Moka Mera, det lille monster, er bedste venner, der taler forskellige sprog. Sprogene kan frit skiftes ud, baseret på hvilket sprog barnet ønsker at lære og barnets modersmål. Moka Mera Lingua indeholder ingen tekst, så der kræves ingen læsefærdigheder for at spille og lære.

Opdateringen var mulig gennem et tilskud fra Nordplus, og er et samarbejde mellem Aalborg Universitet i Danmark, Nord Universitet i Norge og Islands Universitet i Reykjavik og Moilo i Finland.

– Samarbejdet med nordiske kolleger i dette projekt har belyst betydningen af de nordiske sprog, der tales af forholdsvis få mennesker, for både enkeltpersoner og national identitet, siger Helga D. Ísfold Sigurðardóttir fra Nord Universitet i Norge.

Eva Brooks fra Aalborg Universitet foreslår, at de nordiske lande har en fælles overordnet tilgang til pædagogik og design, som bygger på aspekter som deltagelse og demokrati.

– Ud fra dette synspunkt kan det nordiske samarbejde styrke denne forskningsdagsorden, argumenterer hun. Moka Mera Lingua åbner muligheder for nordiske børn til at lære en række nye sprog og træne ordforråd på deres første sprog.

– Moka Mera er et meget gavnligt bidrag til norsk sprogindlæringsapps – og fokus på det talte sprog passer perfekt til den unge målgruppe, siger Sigurðardóttir. Samtidig kan det vise sig at være et uvurderligt aktivitet for børn, der lærer de nordiske sprog, f.eks. flygtninge. Appen er gratis og sikker, som dermed adskiller sig fra mange af de aktuelt tilgængelige apps, og derfor sandsynligvis har en indvirkning, fortsætter hun.

Appen blev oprindeligt finansieret af Kulturfonden og Brita Maria Renlund Fonden i Finland og lanceret i februar 2020. De sprog, der nu er tilgængelige i appen, er: arabisk (levantinsk), kinesisk (mandarin), dansk, engelsk, finsk, fransk, tysk, islandsk, norsk, russisk, spansk og svensk. Goethe Institut Finland og den tyske ambassade i Finland har finansieret den tyske sprogopdatering i 2021. Appen vil snart blive opdateret med det ukrainske sprog.

Skúlína Hlíf Kjartansdóttir fra Islands Universitet har også høje forventninger til dens anvendelighed for unge børn, især dem, der indvandrer til Island.

– Jeg håber, at vi sammen kan studere transsprog af unge elever, og hvordan Moka Mera Lingua kan hjælpe med dette. Jeg er ivrig efter at finde ud af, hvordan legende læring kan lette tilegnelsen af ordforråd og hjælpe unge studerende med at håndtere et andet sprog.

Brooks er enig i denne tankegang og ønsker at fokusere på samspillet mellem leg og læringfra et børneperspektiv.

– Oftest antager undersøgelser på dette område, herunder små børn, et voksent perspektiv. Ved at identificere disse aspekter ud fra et barns synspunkt kan vi forhåbentlig bedre forstå, hvordan disse to aspekter, når vi betragter dem som en enhed, kan bidrage til børns legeorienterede læring, hvor leg som sådan er i forgrunden, slutter Brooks.

Om Moka Mera Lingua

Moka Mera Lingua er gratis og sikker for børn at bruge. Appen indsamler ingen brugsdata, og der er ingen reklamer, eksterne links eller køb i appen tilgængelige. Applikationen virker offline, og der er ikke behov for internetforbindelse, når den er downloadet. Appen kan bruges på iOS- og Android-enheder, både på smartphones og tablets. I Finland bruges appen hyppigt i børnehaver over hele landet og hjemme hos forældre og børn.

Fordelene ved at lære børn at være tosprogede er veldokumenterede. Forskning viser, at tidlig indlæring af fremmedsprog understøtter problemløsning, kritisk tænkning og lyttefærdigheder, forbedrer hukommelsen og styrker koncentrationen. Børn lærer sprog hurtigere og lettere end voksne. Børn, der har lært et andet sprog i en ung alder, viser endda tegn på større kreativitet, mental fleksibilitet og bedre skrive-, læse- og tællefærdigheder.

For yderligere oplysninger og interviewanmodninger bedes du kontakte:

Petra Holm, Medstifter, petra.holm@moilo.fi, Tel: +358408442622

Suzan Aledin, Medstifter, suzan.aledin@moilo.fi, Tel: +358407104838