Helsingfors 09.04.2022

Moilo ger ut en uppdaterad version av appen Moka Mera Lingua med tre nya språk; danska, isländska och norska. Företaget som är baserat i Helsingfors är specialiserat på att utveckla pedagogiskt innehåll för barn. Appen innehåller nu 12 olika språk som barn i åldern 3-8 kan lära sig. Den kombinerar spel och inlärning på ett underhållande och pedagogiskt sätt där barnet kan leka med de två karaktärerna, hajen Atlas och det lilla monstret Moka Mera. De är bästa vänner men talar olika språk. I appen kan man lätt välja det nya språk barnet vill lära sig och barnets modersmål. Moka Mera Lingua innehåller ingen text, vilket gör att barnet inte behöver kunna läsa eller skriva.

Uppdateringen av de nordiska språken möjliggjordes tack vare ett bidrag från Nordplus och är ett samarbete mellan Aalborg Universitet i Danmark, Nord Universitet i Norge och Islands universitet i Reykjavik samt Moilo i Finland. Teamet har tillsammans planerat uppdateringen av de nordiska språken och nu inleds ett forskningsprojekt med tyngdpunkt på barns språkinlärning i kombination med underhållande digital lek.

– Samarbetet med de nordiska kollegorna i det här projektet har visat hur viktiga de nordiska språken är både på ett individuellt plan och för en nations identitet, trots att de talas av jämförelsevis få människor, konstaterar Helga D. Ísfold Sigurðardóttir från Nord Universitet.

Eva Brooks från Aalborgs Universitet påpekar att de nordiska länderna har en gemensam syn på pedagogik och design som bygger på värderingar så som delaktighet och demokrati.

– Från den synvinkeln kan ett nordiskt samarbete stärka den forskning vi tillsammans nu ska göra, säger hon. Moka Mera Lingua ger möjligheter för nordiska barn att lära sig ett stort antal nya språk och även stärka ordförrådet på det egna språket.

– Moka Mera Lingua är ett mycket välkommet tillägg till befintliga norska språkappar. Fokuseringen på det talade språket passar den unga målgruppen väl, säger Sigurðardóttir. Därutöver kan appen vara en ovärderlig tillgång för barn som ska lära sig de nordiska språken, jag tänker på nyanlända barn. Att appen är gratis och säker gör att den skiljer sig från många andra appar som finns tillgängliga och den har sannolikt en större inverkan, fortsätter hon.

Applikationen är ursprungligen finansierad av Svenska Kulturfondens Hallå-projekt och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr och lanserades i Februari 2020. Språken som nu finns tillgängliga i appen är: svenska, danska, engelska, finska, franska, isländska, norska, spanska, tyska, ryska, arabiska (levantine) och kinesiska (mandarin). Goethe Institut Finland och tyska ambassaden i Finland finansierade uppdateringen av appen med det tyska språket 2021. Appen kommer snart att uppdateras med ukrainska.

Skúlína Hlíf Kjartansdóttir från Islands universitet har även hon stora förhoppningar på appen och dess användbarhet bland barn, speciellt bland barn som migrerar till Island.

– Jag hoppas vi kan forska i transspråkande med fokus på små barn och hur Moka Mera Lingua här kan spela en roll. Jag är nyfiken på att lära mig hur lekfull inlärning kan stödja vokabulären och hjälpa barn att lära sig ett andra språk.

Brooks är inne på liknande tankebanor och vill fokusera på samverkan mellan lek och inlärning ur ett barns perspektiv.

– Oftast, när det gäller studier inom det här området som inkluderar små barn, utgår forskningen från ett vuxenperspektiv. Genom att identifiera de här två olika aspekterna, lek och inlärning från ett barns perspektiv och utgå från att de bildar en helhet, kan vi förhoppningsvis bättre förstå hur de kan bidra till barns spelorienterade lekfulla inlärning där leken står i förgrunden, avslutar Brooks.

Om Moka Mera Lingua

Applikationen Moka Mera Lingua är säker för barn att använda. Den är gratis att ladda ner, ingen data samlas in, den är reklamfri, inga köp kan göras i den och den innehåller inga externa länkar. Applikationen fungerar offline och kräver ingen uppkoppling efter att man laddat ner den. Den fungerar på iOS och Android apparater, både på smarttelefoner och pekplattor. I Finland används appen på förskolor runt om i landet, också hemma av barn och föräldrar.

Fördelarna med att lära barn att bli flerspråkiga är många. Forskning visar att inlärning av ett nytt språk i tidig ålder gagnar problemlösning, stöder det kritiska tänkandet, förmågan att lyssna i kombination med att minnas och bidrar till koncentrationsförmågan. Barn lär sig nya språk snabbare och enklare än vuxna. Barn som i tidig ålder lär sig flera språk visar tecken på ökad kreativitet, mental flexibilitet och även bättre resultat vad gäller att läsa, skriva och räkna.

För ytterligare information eller intervjuer vänligen kontakta:

Petra Holm, Co-founder, petra.holm@moilo.fi , Tel: +358408442622

Suzan Aledin, Co-founder, suzan.aledin@moilo.fi , Tel: +358407104838