Helsinki 09.04.2022

Helsingfors-baserte Moilo, som spesialiserer seg på pedagogisk innhold for barn, relanserer språklæringsprogrammet Moka Mera Lingua med tre nye tilleggsspråk: dansk, islandsk og norsk. Programmet er nå tilgjengelig på tolv språk. Det gir mulighet for 3–8-åringer å kombinere spill og læring på en morsom og pedagogisk måte ved å spille med to animerte figurer. Atlas, haien, og Moka Mera, det lille monsteret, er bestevenner som snakker forskjellige språk. Språkene kan fritt endres ut fra hvilket språk barnet ønsker å lære og barnets morsmål. Moka Mera Lingua inneholder ingen tekst, så det er ikke nødvendig med leseferdighet for å spille.

Oppdateringen var mulig gjennom et tilskudd fra Nordplus, og er et samarbeid mellom Aalborg Universitet i Danmark, Nord Universitet i Norge, Universitetet på Island i Reykjavik og Moilo i Finland.

– Samarbeidet med nordiske kolleger i dette prosjektet har synliggjort viktigheten av de nordiske språkene, som snakkes av relativt få mennesker, for både enkeltpersoner og nasjonal identitet, opplyser Helga D. Ísfold Sigurðardóttir fra Nord universitet i Norge.

Eva Brooks fra Aalborg universitet påpeker at Norden har en felles helhetlig tilnærming til pedagogikk og design, som bygger på aspekter som deltakelse og demokrati.

– Fra dette synspunktet kan nordisk samarbeid styrke denne forskningsagendaen, argumenterer hun. Moka Mera Lingua åpner muligheter for nordiske barn til å lære en rekke nye språk og trene opp ordforrådet på sitt første språk.

– Moka Mera er et svært gunstig bidrag til norske språklæringsapper – og fokuset på talespråket passer perfekt til den unge målgruppen, sier Sigurðardóttir. Samtidig kan det vise seg å være en uvurderlig ressurs for barn som lærer de nordiske språkene, for eksempel flyktninger. Appen er gratis og trygg, og annerledes enn mange av de nåværende appene. Det er dermed mer sannsynlig at den har en innvirkning, fortsetter hun.

Appen ble opprinnelig finansiert av Kulturstiftelsen og Brita Maria Renlunds stiftelse i Finland og lansert i februar 2020. Språkene som nå er tilgjengelige i appen er; arabisk (levantinsk), kinesisk (mandarin), dansk, engelsk, finsk, fransk, tysk, islandsk, norsk, russisk, spansk og svensk. Goethe Institut Finland og Den tyske ambassaden i Finland finansierte den tyske språkoppdateringen i 2021. Appen vil snart bli oppdatert med det ukrainske språket.

Skúlína Hlíf Kjartansdóttir fra Islands universitet har også høye forventninger til bruken for barn, spesielt dem som innvandrer til Island.

– Jeg håper at vi sammen kan studere unge elevers språkutveksling og hvordan Moka Mera Lingua kan hjelpe til med dette. Jeg er opptatt av å lære hvordan leken læring kan lette tilegnelsen av ordforråd og hjelpe unge elever å takle et annet språk.

Brooks er enig i denne tankegangen og ønsker å fokusere på samspillet mellom lek og læring fra et barns perspektiv.

– Som oftest har studier på dette området, også små barn, et voksent perspektiv. Ved å identifisere disse aspektene fra et barns synspunkt, kan vi forhåpentligvis bedre forstå hvordan disse, når de betraktes som en enhet, kan bidra til barns lekeorienterte læring, der lek som sådan er i forkant, avslutter Brooks.

Om Moka Mera Linuga

Moka Mera Lingua er gratis og trygt for barn å bruke. Appen samler ingen bruksdata, og det er ingen annonser, eksterne lenker eller kjøp i appen tilgjengelig. Programmet fungerer frakoblet og ingen internettforbindelse er nødvendig når den er lastet ned. Appen kan brukes på iOS- og Android-enheter, både på smarttelefoner og nettbrett. I Finland brukes appen hyppig i barnehager over hele landet, og hjemme av foreldre og barn.

Fordelene med å lære barn tospråklighet er godt dokumentert. Forskning viser at tidlig læring av fremmedspråk støtter problemløsning, kritisk tenkning og lytteferdigheter, forbedrer hukommelsen og styrker konsentrasjonen. Barn lærer språk raskere og enklere enn voksne. Barn som har lært et annet språk i ung alder, viser til og med tegn på større kreativitet, mental fleksibilitet og bedre ferdigheter i å skrive, lese og telle.

For mer informasjon og intervjuforespørsler, vennligst kontakt:

Petra Holm, Medgrunnlegger, petra.holm@moilo.fi, Tel: +358408442622

Suzan Aledin, Medgrunnlegger, suzan.aledin@moilo.fi, Tel: +358407104838