Pressmeddelande, Helsingfors 12.5.2022

Oron för de barn som flytt kriget i Ukraina, och en önskan att hjälpa dem att integreras i nya länder i Europa fick det finska företaget Moilo att agera. Företaget har snabbt lagt till det ukrainska språket i sin applikation, som uppmuntrar barn att lära sig språk genom lek. Moka Mera Lingua bygger på pedagogisk förståelse och har utvecklats tillsammans med lärare och forskare inom området.

Moka Mera Lingua är en icke-kommersiell applikation utvecklad för att lära barn språk genom lek. Applikationen riktar sig specifikt till barn i åldrarna 3–8 år och kräver ingen läskunnighet. I Moka Meras lekvärld lär barnen sig genom olika ljud på det egna modersmålet. Tillsammans med två karaktärer, en haj och ett monster, kan barn leka intuitivt på engelska, tyska, franska, spanska, svenska, norska, isländska, danska, finska, ryska, kinesiska (mandarin), arabiska (levantinsk) och nu även på ukrainska.

Språkinlärning är nyckeln till att kunna kommunicera, och till att förstå varandra och olika kulturer. Barn lär sig snabbt om det ges möjlighet till det, och det är tydligt att tidig barndom utgör en kritisk period för språkutveckling. Applikationsutvecklarna och företagarna Petra Holm och Suzan Aledin tror att applikationens innehåll kan hjälpa ukrainska barn att anpassa sig till livet i värdländerna.

”Vi hoppas att Moka Mera Lingua kan nå så många ukrainska barn som möjligt i olika delar av Europa, och vara ett lekfullt och underhållande stöd för dem, när de lär sig ett nytt språk”, konstaterar Holm.

”En av barnens fem universella mänskliga rättigheter är rätten till att leka. Det förbereder dem för framtiden och är nyckeln till lärande. Moka Mera Lingua skapar en säker miljö för små barn, i vilken de kan utforska och lära sig naturligt. Detta är ännu viktigare när ett barn utsätts för av vuxna skapad osäkerhet som de inte förtjänar”, tillägger Aledin.

Applikationen är icke-kommersiell och implementeringen har fått stöd från olika stiftelser. LEGO Foundation, en av de stora finansiärerna, ville också stödja lärandet av ukrainska barn genom applikationen och genom lek.

”Lek är ett av de viktigaste sätten genom vilket ett barn får grundläggande kunskaper och färdigheter. Genom att lära sig genom lek, förser Moka Mera barn med de verktyg de behöver för att utveckla sina språkkunskaper, vilket är särskilt viktigt i dessa oförutsägbara tider. Vi är stolta över att stödja detta initiativ och vi är fast beslutna att reagera snabbt på humanitära kriser och se till att barn inte glöms bort”, säger Oksana Roma, Ukrainas landschef på LEGO Foundation.

Arbetet med att lägga till ukrainska i applikationen har också finansierats av Päivikki och Sakari Sohlbergs Stiftelse och Héléne och Walter Grönqvists Stiftelse sr.

Applikationen Moka Mera Lingua är gratis, och den kan laddas ner från App Store och Google Play.

För ytterligare information och intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:

Moilo, Finland

Petra Holm, Medgrundare, petra.holm@moilo.fi, Tel: +358 408442622

Suzan Aledin, Medgrundare, suzan.aledin@moilo.fi, Tel: +358 407104838

Om Moilo

Moilo är ett kreativt företag baserat i Helsingfors, Finland. Moilo, som drivs av avancerad teknologi kombinerat med nordiska värderingar, har som uppdrag att förbättra barns utveckling och kognitiva lärande. Företaget producerar högkvalitativt, innovativt, storydrivet innehåll för barn på flera plattformar i samarbete med universitet, pedagogiska experter och barn. Genom sitt innehåll utnyttjar Moilo kraften i att ”lära genom lek”. Företagets sätt att arbeta bygger på det finländska utbildningssystemet, tillsammans med en lyhördhet för barn och deras behov i olika sammanhang.

Om LEGO Foundation

LEGO Foundation syftar till att inspirera och utveckla morgondagens byggare; ett uppdrag som delas med LEGO-koncernen. LEGO Foundation vill bidra till att bygga en framtid där lärande genom lek ger barn möjlighet att bli kreativa, engagerade och livslånga elever. Arbete handlar om att omdefiniera lek och lärande. I samarbete med experter, påverkare, pedagoger och föräldrar syftar LEGO Foundation till att förse, inspirera och engagera förespråkare inom lärande genom lek. Läs mer på www.LEGOfoundation.com.